A 2016/2017. tanév munkarendje

SZEPTEMBER
1. Első tanítási nap: tanévnyitó ünnepség 7:45-kor, osztályfőnöki órák, tanítási napok száma: 180 nap
1-2. Tankönyvek átvétele
5. Az október-november érettségi vizsga jelentkezési határnapja 8:00-kor, Angliából, Németországból hazaérkezők részére tájékoztatás, beiratkozás.
16. Az emelt szintű csoportok kialakításának határnapja
19. Emelt szintű órák indítása
21. Széchenyi megemlékezés (szerda)
23. Jelentkezés OKTV-re
30. A törzslapok, beírási naplók kitöltésének, leadásának határnapja. A munkaközösségek leadják éves munkatervüket és a tanmeneteket.
30. Az OH a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
OKTÓBER
6. Aradi vértanúk napja: megemlékezés (csütörtök)
9-14. Garabonciás napok
14-27. Október-novemberi érettségi vizsga írásbeli napjai
15. Tagozatkódok meghatározása, statisztikai adatszolgáltatás
15. Munkanap (szombat), október 31. hétfő helyett
20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében az OH által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. Felvételi tájékoztatót nyilvánosságra kell hozni a honlapon.
21. Október 23-i iskolai ünnepség (péntek)
23. Nemzeti ünnep (vasárnap)
26-27 Gólyanapok: (szerda - csütörtök)
28. Kolbászfesztivál – Ifjúsági gyúrás (Helye: Mokry sátor)
28. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (péntek)
31. Szabadnap, ledolgozva október 15én.
31. Az általános iskolák értesítése arról, hogy az ott végzett tanulók - a középfokú iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. Megküldeni az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. 
NOVEMBER
2-4. Őszi szünet (november 1. munkaszüneti nap)
7. Az őszi szünet utáni első tanítási nap (hétfő)
10-14. és 21-25. Őszi emelt (10-14.) és középszintű (21-25.) szóbeli érettségi vizsgák
15. Az OH közzéteszi az írásbeli felvételi eljárást szervezők listáját
17. Fogadó óra 16:00, szülői értekezlet 17:00 (csütörtök)
18. Nyílt nap: a 8. osztályosok megtekintik az iskolát 8:30-11:30-ig. . Felvételi tájékoztató a tanulóknak és szüleiknek 11.45 (péntek)
25. A méréshez szükséges adatok beküldése az OH-nak (kompetenciamérés)
DECEMBER
1. Nyílt nap: a 8. osztályosok megtekintik az iskolát 8:30-11:30-ig. . Felvételi tájékoztató a tanulóknak és szüleiknek 11.45 (csütörtök)
9. A központi írásbeli felvételi eljárásra jelentkezők jelentkezési lapjainak beérkezése.
14. Az központi írásbeli felvételi eljárásra jelentkezettek létszámának és feladatlap igényének jelentése az OH felé
17. Szalagavató a városi sportcsarnokban 16:00 óra (szombat)
21. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: dec.21. (szerda); a téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart.
JANUÁR
2. Január 2. és március 31, között OH szakmai ellenőrzés (közösségi szolgálat)
3. A téli szünet utáni első tanítási nap (kedd)
9. Január 9. és április 30. között NETFIT mérés, eredmények feltöltése június 1-ig.
13. Nyílt nap a felnőttoktatás nappali munkarendje szerint (13-14 évfolyamos képzés)
20. Az első félév vége, osztályozó értekezlet (péntek)
21. 10:00 ó: központi írásbeli felvételi vizsga napja (szombat)
26. Pótló írásbeli felvételi, 14:00 óra (csütörtök)
27-ig A tanulók és a szülők értesítése a félévi eredményekről
27. Félévzáró értekezlet (péntek) 13 óra
30. Január 30. és február 03. között osztályozó vizsga (előre hozott érettségi esetén)
FEBRUÁR
9. A központi írásbeli felvételi vizsga eredményének kihirdetése.
15. A 8. osztályosok jelentkezési lapjainak beérkezési határideje
15. Jelentkezés az érettségire, a szakmai vizsgára, továbbtanulási jelentkezési lapok kitöltése (szerda)
25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja, (szombat) , megemlékezés 24-én pénteken.
MÁRCIUS
6-10. Tematikus hét – pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
10. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.(péntek)
14. Megemlékezés március 15-ről
15. Nemzeti ünnep
16. Fogadó óra 16:00 óra, szülői értekezlet 17:00 (csütörtök)
16-17. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban
23. A felvételi központ abc sorrendben megküldi az iskolánkba jelentkezett tanulók névsorát
ÁPRILIS
3-6. Nyelvi hét
4. Az OH a módosító adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
7. Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Felvételi Központnak
10-12. Diáknapok (12. tanítás nélküli munkanap)
12. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nélküli munkanap (szerda)
13-18. Tavaszi szünet
19. A felvételi központ visszaküldi iskolánknak az egyeztetett felvételi jegyzéket
19. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap (szerda).
21. Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól (2. óra)
24. Tanítás nélküli munkanap (hétfő) – Nevelési értekezlet
26. Iskolai diákparlamnet 10.00 óra (szerda).
26. Az iskola megküldi a tanulóknak, szüleiknek és az általános iskoláknak a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést
MÁJUS
4. Végzős évfolyam osztályozó értekezlete
Végzős évfolyam utolsó tanítási napja (csütörtök)
6. Ballagási ünnepség 10 óra
8-19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehetőlétszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
19. A 2016. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt afelvételi kérelmekről.
8-26. Írásbeli érettségi vizsgák
15-16. 18-19. 20. Írásbeli szakmai vizsga a végzős szakképző évfolyamokon (szóbeli és gyakorlati vizsga 30 napon belül)
8. Magyar 8:00 érettségi szünet, tanítás nélküli munkanap
9. Matematika 8:00 érettségi szünet, tanítás nélküli munkanap
10. Történelem 8:00 érettségi szünet, tanítás nélküli munkanap
11. Angol 8:00 érettségi szünet, tanítás nélküli munkanap
12. Német 8.00
15. Informatika emelt szint 8:00
16. Biológia emelt- és középszint 8:00
17. Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak (csak emelt !!!)
18. Informatika középszint 8:00
19. Kémia emelt- és középszint 8:00, földrajz emelt- és középszint 14:00
22. Fizika emelt- és középszint 8:00
24. Spanyol emelt- és középszint 8:00 óra
24. Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon (szerda) tanítási nap
JÚNIUS
1. A benyújtott kérelmek alapján folytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál– NETFIT adatok feltöltési határideje.
4. Nemzeti Összetartozás Napja (megemlékezés június 6-án, kedden)
8-15. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák
15. Osztályozó értekezlet (csütörtök), utolsó tanítási nap
19-30. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
24. 9. évfolyamosok beiratkozási napja (június 24. 9-11 óra))
29. Érettségi bankett (csütörtök)
28-30. Bizonyítványok átvételi napjai
JÚLIUS
3. Tanévzáró tantestületi értekezlet, a tanév értékelése (hétfő)
AUGUSZTUS
24-28 Javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgák