Felvételi tájékoztató nyolcadikosok részére

„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.”
Gróf Széchenyi István

Iskolánkról

A Közgé Békéscsaba nagy múltú középiskolája, melyben a 2019/2020. tanév lesz a kilencvenharmadik. Az évtizedek alatt a város és a megye meghatározó gazdasági szakképző intézményévé váltunk, a Heti Világgazdaság 2017 őszi rangsorában az ország közgazdasági képzést folytató szakgimnáziumainak rangsorában első helyezést értünk el. 

Kiket várunk?

Minden olyan tanulót, aki közgazdasági, turisztikai, informatikai területen képzeli el a jövőjét, és/vagy fontosnak tarja az idegen nyelvek magas szintű ismeretét. Ha fontos számodra a piacképes szaktudás, a fejlődési lehetőség, akkor köztünk a helyed! Nem szükséges, hogy színjeles tanuló legyél, de az igen, hogy tudj, és akarj dolgozni céljaid elérése érdekében! 

Képzéseinkről

A hozzánk kerülő fiatalok korszerű épületben, segítő, támogató légkörben tanulnak, fő célunk az egyetemi, főiskolai évekre történő felkészítés, ez felvételi eredményeinkben is tükröződik. Tanulóink elsősorban szakmai irányban, A Budapesti Corvinus Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, a Bugapesti Gazdasági Egyetemen, s más felsőoktatási intézményekben tanulnak tovább.

A továbbtanulás mellett az érettségi utáni egy éves szakképzésben természetesen szakmai végzettség is szerezhető, nemcsak közgazdasági, de turisztikai és informatika ágazatban is.

Iskolánkban a nyelvi előkészítő évfolyam nélküli magyar nyelvű képzéseken (0601, 0603, 0604) 4 év alatt  jutnak el a tanulók az érettségiig, míg a két tanítási nyelvű képzéseken (0605, 0606, 0607), valamint a magyar nyelvű, de nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésen (0602) 5 év alatt. Minden esetben további  1 év alatt tudják megszerezni az ágazatnak megfelelő szakképesítést. 

A diákéletről

Az iskolában számos program színesíti a diákság életét: a gólyahét, városi rendezvényként a Garabonciás Napok, a szalagavató, a nyelvi hét, a közgazdász napok, a diáknapok megannyi élménydús, közösségformáló rendezvény.  Diákjaink aktív, önszerveződő közösségi életet élnek iskolánkban, ez elősegíti olyan képességek fejlődését, melyek az életben is fontosak. 

Fontosnak tartjuk a sportot is, számos diákunk sportol versenyszerűen, s ér el sok sportágban sikereket.  Hisszük, hogy a sikeres sporttevékenység, és a tanulás összeegyeztethető egymással, számos pozitív példa erősíti meg ezt.

Tervezett képzések a 2019/2020. tanévre

Tagozat kód

Ágazat

Képzés időtartama

Felvétel

Felvehető létszám

Érettségivel/Érettségi után +1 év alatt megszerezhető szakképesítés

0601

közgazdaság magyar nyelven

4 év

hozott pontok alapján

32 fő

pályázati-támogatási asszisztens/pénzügyi-számviteli ügyintéző

0602 közgazdaság magyar nyelven, nyelvi előkészítő évfolyammal (angol) 1 év nyelvi előkészítő évfolyam+4 év hozott pontok alapján + írásbeli felvételi 32 fő pályázati-támogatási asszisztens/pénzügyi-számviteli ügyintéző
0603

turisztika magyar nyelven

4 év

hozott pontok alapján

16 fő

szállodai recepciós/turisztikai szervező, értékesítő

0604

informatika magyar nyelven

4 év

hozott pontok alapján

16 fő

irodai informatikus/gazdasági informatikus

0605

turisztika, két tanítási nyelvű,
célnyelv: angol

1 év nyelvi előkészítő évfolyam + 4 év

hozott pontok alapján + írásbeli felvételi

32 fő

szállodai recepciós/turisztikai szervező, értékesítő

0606

turisztika, két tanítási nyelvű,
célnyelv: német

1 év nyelvi előkészítő évfolyam + 4 év

hozott pontok alapján

16 fő

szállodai recepciós/turisztikai szervező, értékesítő

0607

közgazdaság, két tanítási nyelvű, célnyelv: angol

1 év nyelvi előkészítő évfolyam + 4 év

hozott pontok alapján + írásbeli felvételi

16 fő

pályázati-támogatási asszisztens/pénzügyi-számviteli ügyintéző

A központi írásbeli felvételi vizsga helye és ideje

Békéscsaba, Irányi u. 3-5., 2019. január 19. (szombat) 10 óra.

A felvételizők hozzanak magukkal legalább 2 db kék tollat, ceruzát, körzőt, vonalzót. Számológép nem használható. A matematika és a magyar nyelvi vizsgarész egyaránt 45 percig tart.

Felvételi kérelmek elbírálása

A 0602, 0605 és a 0607 kódú képzés esetén a hozott pontok mellett a központi írásbeli felvételi vizsga (matematika+magyar nyelv) eredménye, a többi képzés esetén a hozott pontok alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. Azonos pontszám esetén előnyt élveznek a békéscsabai tanulók.

A hozott pontokat a magyar (irodalom és nyelvtan átlaga), a matematika, a történelem, az idegen nyelv, és a földrajz (a 0604 kódú képzésen e helyett informatika) 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak összeadásával számítjuk ki, így maximum 50 pont érhető el.

A központi írásbeli felvételin mindkét vizsgarésszel 50-50 pont szerezhető, így itt maximum 100 pont érhető el.

A felvételi eljárás menete

Nyílt napok
2018. november 16. péntek
2018. december 1. szombat

Látogatóinknak lehetősége lesz az iskola megtekintésére.

A nyílt napok folyamán 3 alkalommal indítunk csoportokat óralátogatásokra:
8:45-kor, 9:40-kor és 10:35-kor.

Megjelenés a csoportok indulása előtt 30 perccel.

Iskolánk igazgatója 10:40-től tájékoztatót tart a szülők részére.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2018. december 7-ig

Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára.

A 0602, 0605 és a 0607 tagozatkódú képzésekre jelentkezőknek kell írásbeli vizsgát tenniük. Az írásbeli vizsga más központi felvételi vizsgát szervező iskolában is megírható. Ilyenkor a másik intézménybe kell beadni a jelentkezési lapot.

Amennyiben SNI vagy BTM-es tanulók jelentkeznek az írásbeli vizsgára és szeretnének élni évi CXC. A nemzeti köznevelésről szólótörvény 51.§ (5) bekezdésében biztosított jogaikkal, a jelentkezési laphoz csatolniuk kell az erre vonatkozó szülői kérelmet és a szakértői bizottság szakvéleményét.

2019. január 19.
10 óra

Központi írásbeli felvételi vizsga napja.

Kérjük, hogy kezdés előtt legalább félórával jelenjenek meg a vizsga helyszínén!

Vizsga helye: Békéscsaba, Irányi u. 3-5.

2019. január 24.
14 óra

A pótfelvételi megírásának napja.

Azok vehetnek részt a pótfelvételin, akik önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni a felvételi vizsga napján. A távolmaradás okát igazolni kell. Pl. orvosi igazolás, közlekedési vállalat által kiadott igazolás, stb.

2019. január 28.
8-16 óra között

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, 2019. január 28-án (hétfőn) 8-16 óra között az iskolánkban a földszinti zsibongóban megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A dolgozatok fénymásolásának lehetőségét iskolánk nem tudja biztosítani. A megtekintéskoraz ún. értékelőlapok is átvehetőek, melyek az írásbeli vizsgán elért pontszámokat tartalmazzák.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

2019. február 7-ig

Értesítés a központi felvételi eredményéről

2019. február 18.

A jelentkezési lapok beérkezésének határideje iskolánkba.

2019. március 18.

Eddig a napig hozza nyilvánosságra iskolánk a hozzánk jelentkezettek rangsorát az ún. ideiglenes felvételi jegyzéket, ami tartalmazza, hogy valaki az elért pontjai alapján hányadik helyen van az adott képzésre jelentkezettek között.

A rangsorok megtekinthetőek iskolánk aulájában, illetve a tanuló oktatási azonosítója alapján itt lesz megkereshető, hogy hányadik helyen áll a rangsorban.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek a  békéscsabai lakóhellyel rendelkező jelentkezők.

2019. március 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2019. április 30.

Eddig a napig kapják meg postai úton az értesítést a jelentkezők a felvételről vagy az elutasításról.

2019. június 1.

A felvétellel kapcsolatosan benyújtott fellebbezések elbírálásának végső határideje az iskola fenntartójánál.

2019. június 22. 9 óra

Felvettek beiratkozása iskolánkba.

 

Kollégium

A kollégiumba mind fiúk, mind lányok jelentkezhetnek.

Kollégiumunk szép természeti környezetben, erdős, ligetes park közepén fekszik a Körös partján, a város központjától 3 km-re. A 7-es és 17-es autóbusszal jól megközelíthető. A kollégiumi épületegyüttes két-, három-, négy- és hatágyas szobái otthonos elhelyezést nyújtanak 265 kollégista számára. Emeletenként TV, DVD, hűtőszekrény, teakonyha, mosógép, centrifuga áll a tanulók rendelkezésére. A kollégium kiemelkedő környezeti adottságai, tárgyi és infrastrukturális feltételrendszere (tornaterem, jól felszerelt konditerem, erdei kondipálya, multifunkciós sportpálya, a kollégium melletti „Körös” partján húzódó 5 km-es kiépített kerékpárút) lehetővé teszi a sokrétű szabadidős programok szervezését. Saját lehetőségeink mellett tanulóink részére színház-, filharmónia- és uszoda bérletet biztosítunk. Egyéb sportolási lehetőségek: kézilabda, röplabda, asztalitenisz, foci, darts. A kollégiumban lakó tanulók napi háromszori étkezést vehetnek igénybe. A tanulást szilenciumi formában részben az előadótermekben, részben a szobákban (egyéni tanulási lehetőség formájában) biztosítjuk. A délutáni szilenciumok alkalmával szakképzett nevelőtanárok segítik és felügyelik a tanulók felkészülését.

A kollégium  honlapja: http://kollegium.szikszi.hu/

Minden érdeklődő diákot szeretettel várunk! A nyílt napokon a kollégium is képviselteti magát.

Jelentkezni személyesen lehet a kollégiumban:

Békéscsaba, Lencsési út 136. - Telefon: 66/459-366

Miért jó Közgésnek lenni?

Erről diákjaink így vallanak:

„Mert az iskola olyan képzést nyújt, amelyet csak nagyon kevés iskolában lehet megszerezni.”

„Mert a két tanítási nyelvű osztályban az érettségivel együtt felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetünk.”

„Tetszik, hogy a Közgé nem egy „stréber” suli, mégis a diákok legalább 70%-a nagyon okos.”

„Mert jó az iskolaközösség, van iskola- és csapatszellem.”

„Úgy gondolom, hogy itt, a mi iskolánkban van a legbarátibb, legjobb légkör a békés-csabai középiskolák közül, ezért ezt úgy is szoktuk mondani, hogy „Közgésnek lenni egy életforma.” Aki nem hiszi, az jelentkezzen a Közgébe, és rájön, hogy ez valóban így van.”

„Jó fejek a tanárok, nem arra törekednek, hogy minél jobban nyüstöljék a gyereket a különböző rigolyáikkal, hanem arra, hogy minél jobban sikerüljön az érettségi.”

„Az iskolai élet jól szervezett, gyerek-, tanulóbarát. Nincsenek felesleges programok, de sok sportolási, kulturális, közéleti program elérhető az iskolán keresztül. Ötletes rendezvényei és hagyományai vannak az iskolának.”

„A szekrények is jók, 2 embernek van egy szekrénye, így nem kell minden cuccot magammal hordozni.”

„Mert az iskola a város központjában van, így minden könnyen megközelíthető.”

„A fiúk szemszögéből meg kell jegyeznem, hogy jó dolog, hogy a lányok vannak többségben.”

„Fullra jól érzem itt magam, legszívesebben idehívnék mindenkit tanulni.”

Gyere el nyílt napunkra, tapasztald meg a Közgés életérzést személyesen, szeretettel várunk!