Felvételi tájékoztató nyolcadikosok részére

Kedves Leendő Közgések!

Az emberi társadalom sikeres működésének alapfeltétele a gazdasági és anyagi erőforrások hatékony kezelése. Intézményünk 1926 óta foglalkozik kereskedelmi képzéssel, ami az idők folyamán többször módosult, ugyanakkor jelenleg is kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy nemzetközi viszonylatban is helytálló közgazdasági, informatikai és idegen nyelvi ismereteket adjunk. Iskolánk a felvételi mutatók, tanulmányi versenyek eredményei és a nyelvvizsgák száma vonatkozásában országos szinten is a legjobbak között szerepel. Természetesen elsősorban az iskola képzési profiljának megfelelő egyetemekre és főiskolákra jelentkeznek végzőseink, de a többi továbbtanuló felvételi sikeressége is kiemelkedő. Iskolánk tanulóinak osztályátlaga és érettségi átlaga pl. a két tanítási nyelvű osztályoknál 4,4. A kompetenciaméréseken mutatott teljesítményük is jóval az országos átlag feletti. Büszkék vagyunk arra is, hogy iskolánkból kerülnek ki a jövő pénzügyi-gazdasági szakemberei, akik az esetek többségében stratégiai fontosságú pozíciókat töltenek be (bankigazgatók, kereskedelmi és külkereskedelmi cégek vezér-igazgatói, közgazdász mestertanárok, pénzügyi osztályvezetők stb.) ezért családjuk számára az átlagosnál magasabb életminőséget tudnak biztosítani.

Meggyőződésem, hogy magasan kvalifikált és hiteles gazdasági – pénzügyi szakemberekre továbbra is nagy szüksége van a hazai és nemzetközi piacgazdaságnak.

Továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordítunk arra, hogy felkészítsük tanulóinkat a folyamatosan változó munkaerő-piaci igényekhez történő alkalmazkodásra.

Fontosnak tartjuk az egészségtudatos magatartás és a testkultúra értékek hatékony közvetítését is. A testedzés a fizikai képességek fejlesztésén túl hozzájárul diákjaink személyiségének fejlesztéséhez is.

Büszkék vagyunk rá, hogy iskolánkban két olimpiai bajnok nevelkedett: Palotai Károly labdarúgás, 1964. Tokió, Ónodi Henrietta torna, 1992. Barcelona.

Kedves lányok és fiúk!
Megtiszteltetés bekerülni a „közgések” összetartó közösségébe.
Gyertek!

Várunk benneteket!

Paláncz György igazgató

„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.”
Gróf Széchenyi István

MIÉRT JÓ KÖZGÉS DIÁKNAK LENNI?

„Mert az iskola olyan képzést nyújt, amelyet csak nagyon kevés iskolában lehet megszerezni.”

„A Közgébe elsősorban azért szeretek járni, mert nem gimnázium, csak rövid ideig tanulok olyan tantárgyakat (kémia, fizika, biológia), amivel nincsenek céljaim a jövőben.”

„Mert a két tanítási nyelvű osztályban az érettségivel együtt felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetünk.”

„Tetszik, hogy a Közgé nem egy „stréber” suli, mégis a diákok legalább 70%-a nagyon okos.”

„Mert jó az iskolaközösség, van iskola- és csapatszellem.”

„Úgy gondolom, hogy itt, a mi iskolánkban van a legbarátibb, legjobb légkör a békés-csabai középiskolák közül, ezért ezt úgy is szoktuk mondani, hogy >>Közgésnek lenni egy életforma.<< Aki nem hiszi, az jelentkezzen a Közgébe, és rájön, hogy ez valóban így van.”

„Jó fejek a tanárok, nem arra törekednek, hogy minél jobban nyüstöljék a gyereket a különböző rigolyáikkal, hanem arra, hogy minél jobban sikerüljön az érettségi.”

„Az iskolai élet jól szervezett, gyerek-, tanulóbarát. Nincsenek felesleges programok, de sok sportolási, kulturális, közéleti program elérhető az iskolán keresztül. Ötletes rendezvényei és hagyományai vannak az iskolának.”

„A szekrények is jók, 2 embernek van egy szekrénye, így nem kell minden cuccot magammal hordozni.”

„Mert az iskola a város központjában van, így minden könnyen megközelíthető.”

„A fiúk szemszögéből meg kell jegyeznem, hogy jó dolog, hogy a lányok vannak többségben.”

„Fullra jól érzem itt magam, legszívesebben idehívnék mindenkit tanulni.”

„Remélem, elég meggyőző voltam. Saját tapasztalataim alapján: ez a világ legjobb sulija.”

TERVEZETT KÉPZÉSEK A 2017/2018. TANÉVRE

Tagozat kód

Ágazat

Képzés időtartama

Felvétel

Felvehető létszám

Érettségivel/Érettségi után +1 év alatt megszerezhető szakképesítés

0601

közgazdaság magyar nyelven

4 év

hozott pontok alapján

68 fő

pályázati-támogatási asszisztens/pénzügyi-számviteli ügyintéző

0602

turisztika magyar nyelven

4 év

hozott pontok alapján

17 fő

szállodai recepciós/turisztikai szervező, értékesítő

0603

informatika magyar nyelven

4 év

hozott pontok alapján

17 fő

irodai informatikus/gazdasági informatikus

0604

turisztika, két tanítási nyelvű, célnyelv: angol

1 év nyelvi előkészítés + 4 év

hozott pontok alapján + írásbeli felvételi

34 fő

szállodai recepciós/turisztikai szervező, értékesítő

0605

turisztika, két tanítási nyelvű, célnyelv: német

1 év nyelvi előkészítés + 4 év

hozott pontok alapján

17 fő

szállodai recepciós/turisztikai szervező, értékesítő

0606

közgazdaság, két tanítási nyelvű, célnyelv: angol

1 év nyelvi előkészítés + 4 év

hozott pontok alapján + írásbeli felvételi

17 fő

pályázati-támogatási asszisztens/pénzügyi-számviteli ügyintéző

FELVÉTELI PONTOK MEGHATÁROZÁSA

Hozott pontszámok

A hozott pontszámok megállapításánál az alább felsorolt tantárgyak 7. év végi és 8. félévi jegyeit összesítjük, majd osztjuk kettővel, így összesen maximum 50 pont szerezhető.

Tantárgyak: irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika.

Írásbeli felvételi

A központilag összeállított matematika és magyar nyelv felvételi dolgozatot kell megírni. Mindkét vizsgarésszel 50 pont szerezhető, így az írásbeli felvételi összpontszáma maximum 100 pont lehet.

%

FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE

Nyílt napok
2016. november 18.
2016. december 1.

Látogatóinknak lehetősége lesz az iskola megtekintésére.

A nyílt napok folyamán 3 alkalommal indítunk csoportokat óralátogatásokra:
8:45-kor, 9:40-kor és 10:35-kor.

Megjelenés a csoportok indulása előtt 30 perccel.

Iskolánk igazgatója 10:40-től tájékoztatót tart a szülők részére.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2016. december 9-ig

Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára.

Csak a 0604-es és 0606-os tagozatkódú képzésekre jelentkezőknek kell írásbeli vizsgát tenniük! Az írásbeli vizsga más központi felvételi vizsgát szervező iskolában is megírható. Ilyenkor a másik intézménybe kell beadni a jelentkezési lapot.

Amennyiben SNI vagy BTM-es tanulók jelentkeznek az írásbeli vizsgára és szeretnének élni évi CXC. A nemzeti köznevelésről szólótörvény 51.§ (5) bekezdésében biztosított jogaikkal, a jelentkezési laphoz csatolniuk kell az erre vonatkozó szülői kérelmet és a szakértői bizottság szakvéleményét.

2017. január 21.
10 óra

Központi írásbeli felvételi vizsga napja.

Kérjük, hogy kezdés előtt legalább félórával jelenjenek meg a vizsga helyszínén!

Vizsga helye: Békéscsaba, Irányi u. 3-5.

2017. január 26.
14 óra

A pótfelvételi megírásának napja.

Azok vehetnek részt a pótfelvételin, akik önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni a felvételi vizsga napján. A távolmaradás okát igazolni kell. Pl. orvosi igazolás, közlekedési vállalat által kiadott igazolás, stb.

2017. január 31.
8-16 óra között

A felvételi dolgozatok megtekintése és a pontszámokat tartalmazó értékelő lapok átvétele.

A dolgozatok javításával kapcsolatban észrevételt lehet tenni írásban legkésőbb február 1-jén 16 óráig.

2017. február 9-ig

Értesítés a központi felvételi eredményről

2017. február 15.

A jelentkezési lapok beérkezésének határideje iskolánkba.

Azok, akiknek HHH besorolásuk van, az erről szóló jegyzői határozat fénymásolatát csatolják a jelentkezési lapjukhoz.

2017. március10.

Eddig a napig hozza nyilvánosságra iskolánk a hozzánk jelentkezettek rangsorát az ún. ideiglenes felvételi jegyzéket, ami tartalmazza, hogy valaki az elért pontjai alapján hányadik helyen van az adott képzésre jelentkezettek között.

A rangsorok megtekinthetőek iskolánk aulájában, illetve a tanuló oktatási azonosítója alapján itt is megkereshető, hogy hányadik helyen áll a rangsorban.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek a HHH-s tanulók, illetve a békéscsabai lakóhellyel rendelkező jelentkezők.

2017. március 16-17.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2017. április 26.

Eddig a napig kapják meg postai úton az értesítést a jelentkezők a felvételről vagy az elutasításról.

2017. június 1.

A felvétellel kapcsolatosan benyújtott fellebbezések elbírálásának végső határideje az iskola fenntartójánál.

2017. június 5-9.

Az angol két tanítási nyelvű képzésre felvett tanulók nyelvi szintfelmérőt írnak. Ennek alapján lesznek beosztva a nyelvi csoportokba.

2017. június 23.
9 óra

Felvettek beiratkozása iskolánkba.

ISKOLÁNK KOLLÉGIUMÁNAK BEMUTATÁSA

A kollégiumban mind fiúk, mind lányok jelentkezhetnek.

A kollégium szép természeti környezetben, erdős, ligetes park közepén fekszik a Körös partján, a város központjától 3 km-re. A 7-es és 17-es autóbusszal jól megközelíthető. A kollégiumi épületegyüttes két-, három-, négy- és hatágyas szobái otthonos elhelyezést nyújtanak 265 kollégista számára. Emeletenként TV, DVD, hűtőszekrény, teakonyha, mosógép, centrifuga áll a tanulók rendelkezésére. A kollégium kiemelkedő környezeti adottságai, tárgyi és infrastrukturális feltételrendszere (tornaterem, jól felszerelt konditerem, erdei kondipálya, multifunkciós sportpálya, a kollégium melletti „Körös” partján húzódó 5 km-es kiépített kerékpárút) lehetővé teszi a sokrétű szabadidős programok szervezését. Saját lehetőségeink mellett tanulóink részére színház-, filharmónia- és uszoda bérletet biztosítunk. Egyéb sportolási lehetőségek: kézilabda, röplabda, asztalitenisz, foci, darts. A kollégiumban lakó tanulók napi háromszori étkezést vehetnek igénybe. A tanulást szilenciumi formában részben az előadótermekben, részben a szobákban (egyéni tanulási lehetőség formájában) biztosítjuk. A délutáni szilenciumok alkalmával szakképzett nevelőtanárok segítik és felügyelik a tanulók felkészülését.

A kollégium  honlapja: http://kollegium.szikszi.hu/

Minden érdeklődő diákot szeretettel várunk!

Jelentkezni személyesen lehet a kollégiumban:

Békéscsaba, Lencsési út 136. - Telefon: 66/459-366