Étkezési díj befizetése átutalással

A Békéscsbai Gyermekélelmezési Intézmény 2018. februárjától lehetőséget biztosít az étkezési térítési díjak átutalással történő fizetésére.

Az erről szóló tájékoztató levelet a lentebb letölthető PDF dokumnetumban olvashatják.

Kategória: