Felnőttoktatás esti tagozaton a Közgében!

Jelentkezési határidő minden képzés esetében: 2016. szeptember 23.

Ingyenes nyelvi, informatikai és vállalkozásvezetési képzés!

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy egy éves OKJ-s képzéssel 2016. szeptemberétől iskolarendszerű képzésben (felnőttoktatásban az esti tagozatos oktatás munkarendje szerinti formában) megszerezhető a Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) és II. (OKJ 55 345 01) szakképesítés.

A beszédközpontú nyelvi képzés célja, hogy elősegítse a hallgatók alkalmazkodását az idegen nyelvi környezethez, fejlessze kommunikációs készségeit és képességeit.
Célja továbbá, hogy a hallgatók olyan idegen nyelvi kompetenciák birtokába jussanak, melyek segítségével mindennapi életük és munkájuk során nyitottabbá válnak a világra.
A képzés során a hatékony, gátlásoktól mentes, szabad kommunikációs attitűd kialakítás a cél.

Az informatikai képzés célja, hogy a képzésre jelentkező megismerje az internet nyújtotta lehetőségeket, melyeket munkájában tud használni. Ismerjen internetes keresőmotorokat, azok segítségével képes legyen információkat gyűjteni, a megszerzett információkat elektronikusan továbbítani. Munkájában tudja használni a legismertebb elektronikus ügyintézési portálokat. Tudja használni a közösségi háló nyújtotta lehetőségeket mind személyes, mind munkahelyi célokra.

Kis és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) - "Ingyenes nyelvtanulási lehetőség - szakmai végzettséggel rendelkezők részére"

 • Képzési idő: 1 év, heti 2-3 nap várhatóan 14-15 órától
 • Magas szintű nyelvi képzés, informatikai és vezetési ismeretek
 • Bemeneti követelmény: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen szakképesítés/szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is)
 • Ingyenes, tandíjmentes képzés második szakmára is
 • Diákigazolvány a tagozatnak megfelelően
 • A képzés óraterve:
Tantárgy Heti óraszám
Elmélet Gyakorlat
Idegen nyelv (angol vagy német) 9,5  
Informatikai ismeretek   1
Irodai programcsomag használata   2
Internetes kommunikáció   1,5
Vezetői ismeretek 2  
Összesen: 11,5 4,5
16

Kis és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) - "Ingyenes nyelvtanulási lehetőség - szakmai végzettséggel rendelkezők részére"

 • Képzési idő: 1 év, heti 2-3 nap várhatóan 14-15 órától
 • Magas szintű nyelvi képzés, informatikai és vezetési ismeretek
 • Bemeneti követelmény: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen /szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből. A képzés megkezdése előtt képzésre jelentkező szintfelmérő teszten vesz részt.
 • Ingyenes, tandíjmentes képzés második szakmára is
 • Diákigazolvány a tagozatnak megfelelően
 • A képzés óraterve:
Tantárgy Heti óraszám
Elmélet Gyakorlat
Idegen nyelv  (angol vagy német) 9,5  
Informatikai ismeretek   1
Irodai programcsomag használata   2
Internetes kommunikáció   2
Vezetői ismeretek 1,5  

Összesen:

11 5

16

További képzéseink

Irodai titkár (OKJ 54 346 03)

 • Képzési idő: 2 év, heti 2-3 nap várhatóan 14-15 órától
 • Bemeneti követelmény: érettségi
 • Elméleti képzés aránya: 40%
 • Gyakorlati képzés aránya: 60 %
 • Az iskolai rendszerű képzésben nincs összefüggő szakmai gyakorlat
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek (ép kezek, ép látás, hallás)
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek (kapcsolatteremtési képesség, szóban, írásban)
 • Ingyenes, tandíjmentes képzés második szakmára is
 • Diákigazolvány a tagozatnak megfelelően
 • A képzés óraterve:
Tantárgy 1/13. évf. 2/14. évf.
Elmélet Gyak. Elmélet Gyak.
Foglalkozás II.     0,5  
Foglalkozás I.     1  
Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2   0,5  
Jogi ismeretek 0,5   1  
Gépírás és levelezési gyakorlat   3,5   2
Irodai alkalmazások gyakorlata   1   1
Gyorsírás gyakorlata   3   2
Kommunikáció a titkári munkában 1,5   1  
Rendezvény- és programszervezés 1      
Rendezvény- és programszervezés gyakorlata       2,5
Titkári ügyintézés 1   1  
Titkári ügyintézés gyakorlata   1   2
Irodai szakmai idegen nyelv 1   1,5  
Összesen: 7 8,5 6,5 9,5
15,5 16
 

Pénzügyi és számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01)

 • Képzési idő: 2 év, heti 2-3 nap várhatóan 14-15 órától
 • Bemeneti követelmény: érettségi
 • Elméleti képzés aránya: 70%
 • Gyakorlati képzés aránya: 30 %
 • Az iskolai rendszerű képzésben nincs összefüggő szakmai gyakorlat
 • Ingyenes, tandíjmentes képzés második szakmára is
 • Diákigazolvány a tagozatnak megfelelően
 • A képzés óraterve:
Tantárgy 1/13. évf. 2/14. évf.
Elmélet Gyak. Elmélet Gyak.
Munkahelyi egészség és biztonság 0,5      
Foglalkozás II.     0,5  
Szakmai idegen nyelv 2      
Foglalkozás I.     1  
Gazdasági és jogi alapismeretek (elmélet) 2      
Ügyviteli gyakorlatok   3    
Általános statisztika 1      
Statisztika gyakorlat   1    
Pénzügyi alapismeretek 2,5      
Pénzügy gyakorlat   0,5    
Adózási alapismeretek 1,5      
Adózás gyakorlat   0,5    
Számviteli alapismeretek 2,5      
Számvitel gyakorlat   0,5    
Gazdálkodási ismeretek     2  
Könyvelés számítógépen       2
Számvitel     3  
Vállalkozásfinanszírozás     2,5  
Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat       0,5
Adózás     1,5  
Elektronikus adóbevallás       1
Projekt-finanszírozás     1  
Projektfinanszírozás gyakorlata       1
Projektfolyamatok követése     1  
Projekttervezés gyakorlata       0,5
Összesen: 12 5,5 12,5 5
17,5 17,5
 

Turisztikai szervező, értékesítő (OKJ 54 812 03)

 • Képzési idő: 2 év, heti 2-3 nap várhatóan 14-15 órától
 • Bemeneti követelmény: érettségi
 • Elméleti képzés aránya: 40%
 • Gyakorlati képzés aránya: 60 %
 • Összefüggő szakmai gyakorlat: az első szakképző évfolyamot követően 96 óra
 • A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele a középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-vendéglátóipari középfokú szaknyelvi komplex vizsga
 • Ingyenes, tandíjmentes képzés második szakmára is
 • Diákigazolvány a tagozatnak megfelelően
 • A képzés óraterve:
Tantárgy 1/13. évf. 2/14. évf.
Elmélet Gyak. Elmélet Gyak.
Foglalkozás II.     0,5  
Foglalkozás I.     1  
Turizmus földrajz 0,5 0,5    
Kultúr- és vallástörténet 1 0,5    
Vendéglátó ismeretek 1      
Gasztronómia gyakorlata   1    
Szálláshely ismeretek     0,5  
Protokoll a gyakorlatban   0,5    
Üzleti kommunikáció gyakorlat   0,5    
Szakmai idegen nyelv 6     4
Turizmus rendszere 1      
Marketing gyakorlat   0,5    
Ügyviteli gyakorlat   0,5    
IKT gyakorlata a turizmusban   2    
Utazásszervezés     2  
Turisztikai árualap értékesítési gyakorlata       4
Vállalkozási alapismeretek     0,5  
Turisztikai üzletágak gyakorlata       4
Szakmai idegen nyelv   2 1  
Összesen: 9,5 8 5,5 12
17,5 17,5
Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ 54 344 02)
 • Képzési idő: 2 év, heti 2-3 nap várhatóan 14 órától
 • Bemeneti követelmény: érettségi
 • Elméleti képzés aránya: 70%
 • Gyakorlati képzés aránya: 30 %
 • Az iskolai rendszerű képzésben nincs összefüggő szakmai gyakorlat
 • Ingyenes, tandíjmentes képzés második szakmára is
 • Diákigazolvány a tagozatnak megfelelően
 • A képzés óraterve:
Tantárgy 1/13. évf. 2/14. évf.
Elmélet Gyak. Elmélet Gyak.
Foglalkozás II.     0,5  
Foglalkozás I.     1  
Gazdasági és jogi alapismeretek (elmélet) 3,5      
Ügyviteli ismeretek 1      
Ügyviteli gyakorlatok   2    
Általános statisztika 1      
Statisztika gyakorlat   0,5    
Pénzügyi alapismeretek 2      
Pénzügy gyakorlat   0,5    
Adózási alapismeretek 1      
Adózás gyakorlat   0,5    
Számviteli alapismeretek 2      
Számvitel gyakorlat   1,5    
Vállalkozásfinanszírozás     1  
Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat       0,5
Adózás     1,5  
Elektronikus adóbevallás gyakorlata       0,5
Bérügyi feladatok     1  
Bérügyi gyakorlat       1
Kis- és középvállalkozások gazdálkodása     1,5  
Üzleti tervkészítés gyakorlata       1
Könyvvezetés     2  
Pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat       1
Munkaerő-gazdálkodás     1,5  
Bérszámfejtési gyakorlat       1
Társadalom-biztosítás     1  
TB-gyakorlat       0,5
Szakmai idegen nyelv 2   1  
Összesen: 12,5 5 12 5,5
17,5 17,5