Felvételi tájékoztató nyolcadikosok részére - 2024/2025

„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.”
Gróf Széchenyi István

Iskolánkról

A Közgé Békéscsaba nagy múltú középiskolája, melyben a 2024/2025. tanév lesz a kilencvennyolcadik. Az évtizedek alatt a város és a megye meghatározó gazdasági szakképző intézményévé váltunk.

A technikumi rendszernek és iskolánknak számos előnye van:

  • jól felszerelt modernizált iskola,
  • projektorral felszerelt tantermek,
  • szakképzett, innovatív oktatók,
  • ösztöndíj lehetőség,
  • érettségi négy közismereti tantárgyból + technikusi végzettség megszerzése az 5. évfolyam végén,
  • nyugodt, modern tanulási környezet,
  • versenyfelkészítés,
  • emelt szintű érettségire való felkészítés,
  • a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk figyelembevételével könnyebben tudnak továbbtanulni a szakmához kötődő felsőoktatási intézménybe.

Képzéseinkről

Fő célunk az egyetemi, főiskolai felvételire való felkészítés, ez felvételi eredményeinkben is tükröződik. Tanulóink elsősorban szakmai irányban, a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, a Budapesti Gazdasági Egyetemen, s más felsőoktatási intézményekben tanulnak tovább.

A továbbtanulás mellett az is fontos, hogy tanulóink versenyképes szakmai végzettséget szerezhetnek  a gazdaság, a turisztika, a közszolgálat,  vagy a sport területén.

A technikumi képzés 5 éves, két tanítási nyelvű képzés esetén 1+5 éves. Két tanítási nyelvű képzéseken  az első évben intenzív (heti 18 órás) idegen nyelvi képzést kapnak tanulóink.

A diákéletről

Számos program színesíti diákjaink mindennapjait: gólyahét, városi versenyek és rendezvények, Garabonciás Napok, Idegen nyelvi napok, Közgazdász napok, Bölcsészhét, 24 órás kosárlabda verseny.

Számos diákunk sportol eredményesen versenyszerűen. Hisszük, hogy a sikeres sporttevékenység és a tanulás összeegyeztethető egymással, ezt számos pozitív példa erősíti meg. Diákjaink aktív önszerveződő közösségi életet élnek. 

Tervezett képzések a 2024/2025. tanévre

Tagozat kód

Ágazat

Képzés időtartama

Felvétel

Felvehető létszám

Szakképesítés

0601

gazdálkodás és menedzsment (magyar nyelven)

5 év

hozott pontok alapján + írásbeli felvételi

42 fő

pénzügyi-számviteli ügyintéző

0602

gazdálkodás és menedzsment (magyar nyelven)

5 év

hozott pontok alapján + írásbeli felvételi

14 fő

vállalkozási ügyviteli ügyintéző

0603

turizmus-vendéglátás (magyar nyelven)

5 év

hozott pontok alapján + írásbeli felvételi

28 fő

turisztikai technikus

0604

gazdálkodás és menedzsment (két tanítási nyelvű, célnyelv: angol)

1 év nyelvi előkészítő évfolyam + 5 év

hozott pontok alapján + írásbeli felvételi

28 fő

pénzügyi-számviteli ügyintéző

0605

turizmus-vendéglátás (két tanítási nyelvű,
célnyelv: angol)

1 év nyelvi előkészítő évfolyam + 5 év

hozott pontok alapján + írásbeli felvételi

14 fő

turisztikai technikus
0606 rendészet és közszolgálat (két tanítási nyelvű,
célnyelv: angol)
1 év nyelvi előkészítő évfolyam + 5 év hozott pontok alapján + írásbeli felvételi 14 fő

közszolgálati technikus (közigazgatási ügyintéző)

A központi írásbeli felvételi vizsga helye és ideje

Békéscsaba, Irányi u. 3-5., 2024. január 20. (szombat) 10 óra.

A felvételizők hozzanak magukkal legalább 2 db kék tollat, ceruzát, körzőt, vonalzót. Számológép nem használható. A matematika és a magyar nyelvi vizsgarész egyaránt 45 percig tart.

Felvételi kérelmek elbírálása

Minden képzés esetén a hozott pontok és a központi írásbeli felvételi vizsgán (matematika + magyar nyelv) szerzett pontok összege alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. Azonos pontszám esetén előnyt élveznek a békéscsabai tanulók. 

A hozott pontokat a magyar (irodalom és nyelvtan átlaga), a matematika, a történelem, az idegen nyelv, és a földrajz 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak összeadásával számítjuk ki, így maximum 50 pont érhető el.

A központi írásbeli felvételin mindkét vizsgarésszel 50-50 pont szerezhető, így itt maximum 100 pont érhető el, tehát az elméletileg elérhető legmagasabb összpontszám 150 pont.

A felvételi eljárás menete

Nyílt napok

2023. október 18. (szerda) 8:30

2023. november 21. (kedd)
8:30

2023. november 27. (hétfő)
8:30

Helyszín az iskola főépülete (Békéscsaba, Irányi u. 3-5).

Nyílt napunkon számos csoportot szervezünk, amelyek diákjaink kalauzolásával sokféle órát meglátogatnak rövidebb időre, illetve megismerhetik az iskolaépület adottságait.

Csoportok indulnak: 8:40, 9:40, 10:35, gyülekezés, csoportok kialakítása az aulában.

Igazgatói tájékoztató az aulában: 10:40

A nagy érdeklődésre való tekintettel a nyílt napon való részvételhez regisztrálni kell, a regisztrációs felület itt érhető el.

Mindhárom nyílt napunkon ugyanaz a program, bármelyiken vesznek részt, ugyanazokhoz az információkhoz juthatnak az érdeklődők.

2023. november 30. (csütörtök)

Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára.

Az írásbeli vizsga más központi felvételi vizsgát szervező iskolában is megírható. Ilyenkor a másik intézménybe kell beadni a jelentkezési lapot.

Gyakran ismételt kérdések a központi felvételi vizsgával kapcsolatban (Oktatási Hivatal)

2024. január 20. (szombat) 10 óra

Központi írásbeli felvételi vizsga napja.

Kérjük, hogy kezdés előtt legalább fél órával jelenjenek meg a vizsga helyszínén!

Vizsga helye: Békéscsaba, Irányi u. 3-5.

2024. január 30. (kedd)
14 óra

A pótfelvételi megírásának napja.

Azok vehetnek részt a pótfelvételin, akik önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni a felvételi vizsga napján. A távolmaradás okát igazolni kell. Pl. orvosi igazolás, közlekedési vállalat által kiadott igazolás, stb.

2024. január 25. (csütörtök)
8-16 óra között. 

Ezen a napon az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, iskolánk földszinti zsibongójában megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A dolgozatok fénymásolásának lehetőségét iskolánk nem tudja biztosítani. A megtekintéskor az ún. értékelőlapok is átvehetőek, melyek az írásbeli vizsgán elért pontszámokat tartalmazzák.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

2024. február 9-ig

Értesítés a központi felvételi eredményéről

2024. február 21.

A jelentkezési lapok iskolánkba való beérkezésének határideje.

2024. március 22.

Eddig a napig hozza nyilvánosságra iskolánk a hozzánk jelentkezettek rangsorát az ún. ideiglenes felvételi jegyzéket, ami tartalmazza, hogy valaki az elért pontjai alapján hányadik helyen van az adott képzésre jelentkezettek között.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek a  békéscsabai lakóhellyel rendelkező jelentkezők.

2024. április 8-10.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2024. május 2.

Eddig a napig kapják meg postai úton az értesítést a jelentkezők a felvételről vagy az elutasításról.

2024. június 1.

A felvétellel kapcsolatosan benyújtott fellebbezések elbírálásának végső határideje az iskola fenntartójánál.

2024. június 26-28.

Felvettek beiratkozása iskolánkba. A pontos időpontot később közöljük.

Kollégium

Iskolánk kollégiuma, amely a Lencsési lakótelep végén, nagyszerű természeti környezetben található, lányokat és fiúkat egyaránt fogad.

Elegendő férőhellyel rendelkezünk minden igény kielégítésére. A kollégium és a belváros (s így az iskola) között közvetlen buszjárat biztosítja a gyors közlekedési lehetőséget.

A kollégiummal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken válaszolnak a  munkatársaink kérdéseikre.

A kollégium  honlapja itt érhető el.

A jelentkezés módjáról kérjük egyeztessenek a kollégiummal a lentebbi telefonszámon.

Békéscsaba, Lencsési út 136. - Telefon: 66/459-366

Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne iskolánkban tanulni!