0604 Gazdálkodás menedzsment – pénzügyi-számviteli ügyintéző

Nyelvi előkészítő évfolyam, két tanítási nyelvű képzés – angol

Felvétel: hozott pontok+központi felvételi

A tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek.

Az első év egy nyelvi előkészítő év, a két tanítási nyelvű képzés megalapozására, ekkor az osztály 9.kny elnevezés alatt működik, majd a következő évben térnek rá a 9. évfolyam tananyagának elsajátítására.

A két tanítási nyelvű képzés azt jelenti, hogy az angol nyelvet is emelt óraszámban tanulják, és ezen kívül minden tanévben 2 tantárgyat angol nyelven tanulnak a diákok.

Ebben az osztályban kétnyelvű érettségi bizonyítványt és felsőfokú nyelvvizsgát kapnak a diákok, amennyiben a célnyelvből emelt szintű érettségit tesznek minimum 60%-os eredménnyel és legalább két tantárgyból a célnyelven érettségiznek.

A 9. és 10. évfolyamon alapozó szakmai tantárgyakat 11. , 12. és a 13. évfolyamon a sikeres technikusi vizsgához szükséges szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. Gazdálkodás és menedzsment ágazat érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

Magas szintű nyelvtudással és gazdasági végzettséggel szinte biztos az esély a szakirányú továbbtanulásra és a munkavilágába való elhelyezkedésre.

Kategória: