0605 Turizmus és vendéglátás – turisztikai technikus – turisztikai szervező

Nyelvi előkészítő évfolyam, két tanítási nyelvű képzés – angol

Felvétel: hozott pontok+központi felvételi

Speciális képzés, melyre elsősorban azokat a tanulókat várjuk, akik már most érdeklődnek a turizmus iránt, el tudják képzelni magukat utazási irodában, rendezvényszervezőként vagy szállodába, akár szálloda igazgatóként. Bátran kommunikálnak, nyitottak, jó a nyelvérzékük és motiváltak új ismeretek megszerzésében.

Az első évben (nyelvi előkészítő évfolyam) heti 18 órában foglalkoznak az idegen nyelv tanulásával.

Ezt követően a 9. és a 10. évfolyamon ágazati alapozó képzés is folyik illetve 11., 12. és 13. évfolyamon az általános képzés mellett szakmai oktatás folyik.

A nyelvek elsajátítását anyanyelvi tanárok is segítik. Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi minimum 60%-os eredménye és két tantárgy célnyelven történő érettségije felsőfokú nyelvvizsgát eredményez.

Turizmus és vendéglátás ágazat érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik;
  • ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait;
  • magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, információt nyújt;
  • tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez;
  • ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan szabályokat, képes követni a változásokat;
  • kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket;
  • átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat;
  • utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan képes a szállodai, irodai, utazási irodai területen a szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess és idegenvezetői munka elvégzésére, tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni.

Magas szintű nyelvtudás + érettségi + szakma = biztos siker a továbbtanuláshoz.

Kategória: