0606 Rendészet és közszolgálat – Közszolgálati technikus

Nyelvi előkészítő évfolyam, két tanítási nyelvű képzés – angol

Felvétel: hozott pontok+központi felvételi

A rendészeti és közszolgálati ágazat képzés időtartama két tanítási nyelven 1+5 év, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairány: közigazgatási ügyintéző.

A közszolgálati technikus a közszolgálat széles szakmai vertikumán belül részletesen megismerkedik a közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, 

A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási technikus megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének, a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Kompetenciaelvárás:

Jó szövegértés, logikus gondolkodás, kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, együttműködés, illemtudó, betartja az alapvető viselkedési normákat.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol;
 • ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le;
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el;
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel és használ;
 • ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el;
 • feladatkörébe tartozó eljárást folytat le;
 • tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban;
 • feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végez;
 • ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat;
 • önállóan végzi a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket;
 • kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat;
 • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat.

Kinek ajánljuk a képzést?

 • Aki elhivatottságot érez a rendőri, honvédelmi, államigazgatási pálya iránt és érettségi után ilyen irányban menne tovább.
 • Aki tűzoltónak, vám- és pénzügyőrnek, és katonának szeretne továbbtanulni az érettségi után, hiszen ilyen jellegű alapokat is szerezhetsz ezzel a képzéssel.
 • Aki biztos nyelvtudást szeretne.
 • Aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szeretne továbbtanulni érettségi után, hiszen az itt megszerzett végzettség és ismeretek mindenképpen előnyt fognak jelenteni számára.
Kategória: