A 2016-1-HU01-KA102-022635 Erasmus+ projekt összefoglalója

A projekt eredeti kedvezményezettje, az Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája 8 sikeres Leonardo és 2 Erasmus+ projektet bonyolított le ugyanazzal a partnerrel.

Az iskola 2016-ban megszűnt, az ott folyó képzéseket, a tanári kart és a nem pedagógus alkalmazottakat a BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma vette át. A szakgimnázium fő profilja a turisztikai és közgazdasági képzés és az érettségire épülő turisztikai és pénzügyi szakképzés. Az intézmény jelentős hangsúlyt fektet a turisztikai szakképzésre, ebből eredően az intézményi stratégiában kiemelt jelentőséggel bírtak a nemzetközi kapcsolatok. A nemzetközi kapcsolatok fő formáját az általában 3 hónapos külföldi gyakorlati lehetőségek jelentik. Az intézmény tanulói az Egyesült Királyságban, Svájcban és Németországban tölthették a külföldi gyakorlatot. 2017-től tanulóink már Görögországban is részt vehetnek 3 hónapos szakmai gyakorlaton. Az érettségire épülő szakképzésben 187 diák vesz részt, ebből 65 tanul turisztikát. A turisztikai képzésben részt vevő tanulók 70%-a külföldön töltötte szakmai gyakorlatát. Jelen projekt keretében 10 fő szerzett szakmai gyakorlatot 2017 június 3-tól 2017 szeptember 2-ig. A tanulók a 12 hetes gyakorlat ideje alatt a munkaprogramban előre meghatározott tevékenységeket végezték. Megismerkedtek a szállodai emeleti munkafeladatokkal, megismerték a földszinti munkaköröket, az éttermi értékesítés alapjait és betekintést nyertek a szállodai információs rendszerekbe. A gyakorlat ideje alatt a tanulóknak lehetősége volt kisebb utazásokra és kulturális programokra is.

A nemzetköziesedés intézményünkben mindennapos gyakorlat, amely az intézményvezetéssel és a pedagógusokkal szemben az átlagosnál magasabb követelményeket támaszt. Az intézményi filozófia része a hátrányos helyzetű tanulók számára az esélyadás. Az érettségi után, a felsőoktatásban valamilyen ok miatt tovább nem tanuló diákok számára a külföldi gyakorlati lehetőségek is az esélyadás egyik formáját jelentették. A szakközépiskola partnere a projektben az English 2000 School of English (Bournemouth) volt, aki ugyan első alkalommal volt partnere a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziumnak, a projektben dolgozó kollégák már évek óta sikeresen dolgoznak együtt velük a már említett Leonardo és Erasmus+ projektekben, kitűnő szakmai és emberi kapcsolatokat kialakítva.

A projekt két részből állt. 1 hetes szakmai és nyelvi felkészítés az English 2000-nél. Ezt követően 12 hetes szállodai szakmai gyakorlat a Bournemouth környéki szállodákban. A szállodákat a partner választotta ki, közösen meghatározott elvek mentén. A gyakorlat ideje alatt a tanulók munkáját az English 2000 felügyelte. A gyakorlat ideje alatt folyamatos volt a kapcsolat az English 2000 és iskolánk, valamint a gyakorlóhelyek, a tanulók és iskolánk között. A tanulókat kísérő tanár kísérte, aki egy hetet tartózkodott az Egyesült Királyságban. Az egy hét alatt a kísérő tanár segítette a tanulók beilleszkedését, kapcsolatokat épített a szállodai gyakorló helyekkel, órákat látogatott az English 2000-nél.

A projekt fő céljai a következők voltak: munkatapasztalat szerzése, a tanulók szakmai ismereteinek bővítése a szálloda és vendéglátás területén, a tantervben előírt összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése, a szakmai készségek fejlesztése, az angol nyelvi kompetenciák erősítése. Járulékos célok voltak: más országok kultúrájának megismerése, referenciaszerzés a felnőttkori mobilitáshoz, a partnerintézmények kapcsolatainak elmélyítése. A külföldi gyakorlati lehetőség a tanulók számára hatalmas motiváló erőt jelentett.

A gyakorlat végére minden kitűzött cél teljesült. A tanulók szakmai tapasztalatokat szereztek. Megtanultak csapatban dolgozni, megtanulták a pontos és fegyelmezett munkavégzést. A megszerzett tapasztalatok és élmények talán a vártnál is jobban befolyásolták a tanulók gondolkodásának fejlődését. A legfontosabbnak ezek közül a más kultúrák elfogadását tartjuk. A tanulóink különböző nemzetiségű munkatársakkal dolgoztak együtt. A szóbeli beszámolók alkalmával örömmel hallottuk, hogy a résztvevők megtanulták elfogadni és tisztelni a számukra addig idegennek tűnő kultúrákat. Jó munkatársi kapcsolatokat alakítottak ki. Az eredeti várakozásokat leginkább az az élményanyag és tapasztalat haladta meg, amit a tanulók a gyakorlat alatt ideje alatt szereztek. Munkakapcsolatokat alakítottak ki, barátságokat kötöttek, amelyeket a további életük során fel tudnak használni. A gondolkodásban, a viselkedéskultúrában bekövetkezett változás a projekt legfontosabb hosszú távú eredménye. Ezen kívül az intézmény a projekt során szerzett tapasztalatait felhasználja az oktató nevelő munkájában. A projekt regionális hatása, hogy a magasabb szinten képzett, munkaerőpiacra kikerülő fiatalok nagyobb érték létrehozására képesek.

Kategória: