Bázisintézményi jó gyakorlatok

1. „Kevésbé ismert tételek alkalmazása a geometriában”

(Matematikai tehetséggondozás)

A középiskolai matematika versenyek feladatai között szép számmal fordulnak elő geometriai számítások, bizonyítások. A kétszintű érettségi bevezetésével közép szinten már egyáltalán nincs szükség sem algebrai, sem geometriai bizonyítások ismeretére.

A matematikatanárok közül is sokan mellőzik az igényes, mindenre kiterjedő bizonyítások ismertetését. Tapasztalható, hogy – főként a geometriai feladatoknál - hiányzik a diszkusszió, nem vizsgálódtak körültekintően. Nem érzékelik a tanulók, hogy miért kell minden apró részletre reagálni, miért kell minden esetet megvizsgálni.

Az innováció célja a bizonyítások szükségességének elfogadtatása, a bizonyítások igényének kialakítása, hogy a matematika művelésének egy magasabb fokára is alkalmassá válhassanak tanítványok. Képesek legyenek tudományos igénnyel megközelíteni egy problémát, meg tudják választani a megfelelő matematikai és egyéb (például számítógépes) eszközöket. Mindezeket a Steiner-tétel, a Stewart-tétel, a Van Aubel-tétel és alkalmazásai a segítségével szeretnénk elérni.

2.Két tanítási nyelvű képzés

A két tanítási nyelvű képzésen a célnyelvi civilizáció oktatásának erősítéséhez újabb módszertani eszközöket alkalmaznak a gyakorlatorientált képzés erősítésének céljából. Ezt a tevékenységet teszi hatékonyabbá az új amerikai nyelvi lektor módszertana, aki Európa különböző országaiban is dolgozott. A jó gyakorlat célja az idegen nyelvi képzés módszertani eszköztárának bővítése.

3.”Bankoljunk okosan”

A jövő nemzedékének pénzügyi nevelése a jó gyakorlat célja. A pénz kezelése, a pénzzel kapcsolatos döntések, a pénzügyekben való jártasság ismereteit sajátíthatják el a diák a program keretében. Fiatal korban kel megalapozni a pénzügyi és gazdasági tudatosság alapjait.

Kategória: