Dobogósok diákjaink a nyelvhasználati versenyen

Iskolánk tanulói megszerezték az 1-3. helyezést az Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny megyei döntőjében, bejutottak az októberi országos döntőbe.

A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és minősítése. Feladata az általános és közéleti beszédkultúra fejlődésének segítése.

Az "Édes anyanyelvünk" országos verseny írásbeli része a nyelvi eszközök és formák közötti válogatás, minőségi különbségtétel képességét igényli, és ennek tudatossági fokát ellenőrzi; szóbeli része mindezeknek a szöveg- és beszédformálásban való aktív érvényesülését kívánja meg.

Az országos döntő Sátoraljaújhelyen 2018. október 19-21. között kerül megrendezésre. Október 19. írásbeli verseny (nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai feladatok); ennek keretében a feladat - az előző éviekhez hasonlóan - a Beszélni nehéz! - rádióműsor jelölési rendszere segítségével egy rövid, egy-két mondatos szövegrész „hangosításának” jelölése. Október 20-án valamennyi versenyző nyilvános szóbeli versenyen vesz részt. A feladat: egy 3 perces beszédmű előkészítése megszabott idő alatt, majd ennek előadása vázlat alapján a bírálóbizottság által kijelölt témák egyikéből.

Az I. helyezett Melis Nándor (11/D), felkészítő tanára Tóth Eszter, II. helyezett Jantyik Zsanett (10/E), felkészítő tanára Szilágyi László, a III. helyezett Biró Róbert (11/D), felkészítő tanára Tóth Eszter.

Gratulálunk!

Kategória: