Gyakran feltett kérdések továbbtanulással kapcsolatban

Miért jó technikumi képzést választani?

 • A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit
 • Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, előrehozott érettségi lehetőséggel.
 • A nyelvvizsga megszerzésére van mód – hasonlóan a gimnáziumhoz-, de itt egy nyelvet kell kötelezően tanulni. Az iskolák egyedi ajánlatában lehet több nyelvtanulási lehetőség is.
 • Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy.
 • A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.
 • Az 5. év elvégzése után egyszerre kapsz érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.
 • Úgy lehetsz középiskolás, hogy kapsz ösztöndíjat.

Van felvételi az iskolában?

Az angol kéttannyelvű képzések esetén, illetve magyar nyelvű gazdálkodás menedzsment szakra központi felvételi van, magyar nyelv és matematika tantárgyakból. A többi osztály esetén a hozott pontok alapján készül el a rangsor.

A hozott pontokat milyen tantárgyakból számolják?

A hozott pontokat a magyar (irodalom és nyelvtan átlaga), a matematika, a történelem, az idegen nyelv, és a földrajz 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak összeadásával számítjuk ki, így maximum 50 pont érhető el. A sport- sportedző- sportszervező szakma esetén földrajz helyett a biológia tantárgy érdemjegyét számítjuk be.

A sport- sportedző- sportszervező szakma esetén milyen sportág válaszható?

A képzés 14 fővel indul, kézilabda sportágban.

A rendészet és közszolgálat két tanítási nyelvű képzés milyen szakképesítést ad?

Közszolgálati technikus – közigazgatási ügyintéző

Egy, vagy két idegen nyelv tanulására van lehetőség?

Két tannyelvű osztályokban az első évben két nyelv tanulása kötelező, utána minden tanévben szabadon eldöntheti a diák, hogy szeretne-e második nyelvet tanulni.

Nyelvi előkészítő évfolyamon az első évet nyelvvizsga birtokában ki lehet-e váltani?

Sajnos nem lehet, erre a jogszabály nem ad lehetőséget.

Az iskola kollégiumába automatikusan be lehet kerülni?

A kollégiumba automatikusan lehet bekerülni a megengedett férőhelyig.

Milyenek a továbbtanulási mutatói az intézménynek?

Az elmúlt tanévben a végzett diákok egynegyed része maradt az intézményben a szakmai képzéseken. A végzettek több mint fele felsőoktatásba nyert felvételit.

Milyen sorrendet állítsunk fel az iskolák rangsorolásánál?

A felvételi lapon az iskolák végleges sorrendjének kialakításakor azt az iskolát helyezzék első helyre, esetleg több tagozatot is megjelölve, ahová leginkább szeretnék, hogy gyermekük felvételt nyerjen. Ellenkező esetben a diák elveszítheti az esélyét arra, hogy bekerüljön a legjobban kívánt iskolába.

A felvételi rangsorban hányadik helyen álló felvételiző jut be még biztosan a megjelölt középiskolai tagozatra?

 • A felvételi rangsorban elfoglalt hely nem egyenlő a véglegesen kialakuló felvettek rangsorával. A listáról értelemszerűen kiesnek azok a diákok, akik pl. nem a KÖZGÉT jelölték meg az első helyen, és egy másik iskola felveszi őket.
 • Mivel a Közgén belül több tagozatra is jelentkeznek a diákok, de felvenni csak az egyikre lehet őket, ezért iskolán belül is előrébb juthatnak a tanulók az általuk megjelölt, leginkább kívánt tagozat rangsorában.
 • Így akár a 100. helyről is előre kerülhet a felvételiző a bejutást jelentő helyre a végleges rangsorban. Ez azonban az aktuális felvételi időszak sajátosságainak megfelelően változik.

Milyen osztályok indulnak a 2023/2024-as tanévben?

9/A gazdálkodás menedzsment - pénzügyi-számviteli ügyintéző 28 fő

9/B gazdálkodás menedzsment - pénzügyi-számviteli ügyintéző 14 fő,  

9/B gazdálkodás menedzsment - vállalkozási ügyviteli ügyintéző 14 fő

9/C turizmus-vendéglátás (magyar nyelven)- turisztikai technikus 14 fő

9/C sport (magyar nyelven) - sportedző (kézilabda) – sportszervező 14 fő

9/EKNY turizmus-vendéglátás (két tanítási nyelvű, célnyelv: angol) turisztikai technikus 14 fő

9/EKNY rendészet és közszolgálat – közszolgálati technikus (két tanítási nyelvű célnyelv angol) 14 fő

9/FKNY gazdálkodás menedzsment - pénzügyi-számviteli ügyintéző (két tanítási nyelvű, célnyelv: angol) 28 fő

Kik lesznek az osztályfőnökök az egyes induló osztályokban? Lehet erről most tudni valamit?

Igen. A tervek szerint az alábbi kollégák lesznek osztályfőnökök:

9/A gazdálkodás menedzsment

Dankóné Petrovszki Katalin

9/B gazdálkodás menedzsment

Égi József

9/C turizmus-vendéglátás - sport - sportedző (kézilabda)

Pappné Tóth Ildikó

9/EKNY turizmus-vendéglátás (angol nyelven) - rendészet és közszolgálat – közszolgálati technikus (angol nyelven)

Nagy Gabriella

9FKNY - gazdálkodás menedzsment  (angol nyelven)

Tóth Enikő

Minden képzésben résztvevő kap ösztöndíjat?

Igen, a kéttannyelvű osztályok már a nyelvi előkészítő évfolyamon is kapnak ösztöndíjat és utána minden évben. A magyar nyelvű képzésen is minden tanuló kap ösztöndíjat.

Mekkora az ösztöndíj mértéke?

A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésben tanulónak jár, aki az igénybevétel alábbiakban felsorolt feltételeinek megfelel. Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra jogosultak. A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik. Az ösztöndíj alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022-ben 100 ezer forint).

 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE:

Technikumi ágazati alapoktatásban (9-10 osztály) az ösztöndíj alapjának 8%-a, 8.000 Ft/hó

Ezt követően amennyiben nem duális szakirányú oktatásban részesül a tanuló (nálunk ez a helyzet), a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga alapján az alábbi mértékű ösztöndíjat kaphatja:

 • osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van, ösztöndíj alapjának 8 %-a, 8.000 Ft / hó
 • osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van, ösztöndíj alapjának 25 %-a, 25.000 Ft / hó
 • osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van, ösztöndíj alapjának 42 %-a, 42.000 Ft / hó
 • osztályzatok átlaga 4,49 fölött van ösztöndíj alapjának 59 %-a, 59.000 Ft / hó

Két esetben nem részesülhet a tanuló ösztöndíjban:

 • Amennyiben a tanulót évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban,
 • adott tanév hátralévő részében, amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást.

Nyelvi előkészítő osztályokba csak jó angol tudással lehet bekerülni?

Nem, kerülhetnek be olyan tanulók is, akik most kezdik ezt a nyelvet tanulni.

A második nyelv tanulásához szükséges-e alapismeret?

A második nyelvet is lehet az alapoktól kezdeni.

Hol kell megírni a központi felvételit?

A központi felvételit bármely iskolában meg lehet írni, amely ezt a lehetőséget felajánlotta, még akkor is, ha utána oda egyáltalán nem is fog felvételi lapot beadni. Tudni kell azonban, hogy oda legkésőbb december 2-ig be kell jelentkezni.

Korábbi felvételi feladatlapok elérhetőek?

Igen. Ezen a linken elérhetőek:

Mi a közösségi szolgálat?

Kötelezően teljesítendő, 50 órányi közhasznú tevékenység.

Az érettségi megkezdésének feltétele, hogy a jelentkező igazolt módon teljesítsen minimum 50 órányi ilyen jellegű tevékenységet. Ez nagyon sokrétű lehet: parkgondozás, korrepetálás, segítés időseknek, közreműködés települési programban, stb.

Fontos, hogy a tevékenységet megelőzően a diák iskolája és a programot szervező „együttműködési megállapodást” kössön!

További felmerült kérdéseit  a kozge@bszc.hu  e-mail címen várjuk.

Középfokú felvételi eljárásról itt tájékozódhat.

Középfokú beiskolázással kapcsolatos fontos kérdésekre az Oktatási Hivatal oldalán kaphat választ.

 

 

 

 

Kategória: