Információk a központi felvételiről

A központi felvételi vizsga időpontja: 2023. január 21. (szombat) 10 óra

Helyszíne: Békéscsaba, Irányi u. 3-5., az iskola épülete. 

Az aulában közzétesszük, hogy ki melyik teremben vizsgázik. Kérjük, hogy kezdés előtt legalább fél órával jelenjenek meg a vizsga helyszínén!

Mit kell hoznia a felvételizőknek?

  • személyi igazolvány, vagy diákigazolvány
  • kék vagy fekete golyóstoll (legyen tartalék is), körző, vonalzó

A vizsga menete

10:00-10:45: A magyar nyelvi felvételi megírása

Segédeszköz nem használható, kék vagy fekete színű tollal kell írni.

10:45-11:00: Szünet

11:00-11:45: A matematika felvételi megírása

Csak az ábrák készíthetők ceruzával, minden mást kék vagy fekete színű tollal kell leírni. Körző és vonalzó használható, zsebszámológép NEM.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók a számukra határozatban foglalt többlet idővel (vizsgarészenként +15 perc) rendelkeznek.

A kijavított dolgozatok megtekintése

2023. január 26. (csütörtök) 8-16 óra között az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, iskolánk földszinti zsibongóban megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A dolgozatok fénymásolásának lehetőségét iskolánk nem tudja biztosítani. A megtekintéskor az ún. értékelőlapok is átvehetőek, melyek az írásbeli vizsgán elért pontszámokat tartalmazzák.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Fellebbezéssel kapcsolatos eljárásrend

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH - Oktatási Hivatal) címezve - 3 napon belül - írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak.

Az OH a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a fellebbezést benyújtónak.

Pótfelvételi

A pótfelvételi időpontja 2023. január 31. (kedd) 14 óra, helyszíne ugyancsak az iskola épülete (Békéscsaba, Irányi u. 3-5.)

Azok vehetnek részt a pótfelvételin, akik önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni a felvételi vizsga napján. A távolmaradás okát igazolni kell. Pl. orvosi igazolás, közlekedési vállalat által kiadott igazolás, stb.

Jelenkezés ellenőrzése

A lentebb letölthető PDF fájlban lehet megnézni, hogy beérkezett-e hozzánk a tanuló jelentkezése a felvételire. A listában a hozzánk jelentkező tanulók oktatási azonosítója szerepel (Ctrl+F segítségével keresni lehet).

Kategória: 
Kapcsolódó fájlok: