Lázáné Somogyi Lívia

Beosztás: 
főállású tanár
igazgatóhelyettes
Telefon: 
+36-66-322-611/105