A projekt összefoglalója

A BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziumának fő profilja a turisztikai és közgazdasági képzés és az érettségire épülő turisztikai és pénzügyi szakképzés. Az intézmény jelentős hangsúlyt fektet a turisztikai szakképzésre, ebből eredően az intézményi stratégiában kiemelt jelentőséggel bírnak a nemzetközi kapcsolatok. A nemzetközi kapcsolatok fő formáját az általában 3 hónapos külföldi gyakorlati lehetőségek jelentik. Az intézmény tanulói az Egyesült Királyságban, Svájcban, Németországban és Görögországban tölthetik a külföldi gyakorlatot. 2018-tól diákjaink már Máltán is részt vehetnek 1 hónapos szakmai gyakorlaton. Az érettségire épülő szakképzésben 189 diák vesz részt, ebből 63 tanul turisztikát. A turisztikai képzésben részt vevő tanulók 70%-a külföldön tölti szakmai gyakorlatát. Jelen projekt keretében 10 fő szerzett szakmai gyakorlatot két turnusban. Az első csoport (4 tanuló) 2017. október 21-től 2018 január 20-ig, a második csoport (6 tanuló) 2018 június 2-től 2018. szeptember 1-ig vett részt angliai szakmai gyakorlaton.  A tanulók a 12 hetes gyakorlat ideje alatt a munkaprogramban előre meghatározott tevékenységeket végezték. Megismerkedtek a szállodai emeleti munkafeladatokkal, megismerték a földszinti munkaköröket, az éttermi értékesítés alapjait, és betekintést nyertek a szállodai információs rendszerekbe. A gyakorlat ideje alatt lehetőségük volt kisebb utazásokra és kulturális programokra is.

A nemzetköziesedés intézményünkben mindennapos gyakorlat, mely az intézményvezetéssel és a pedagógusokkal szemben az átlagosnál magasabb követelményeket támaszt. Az intézményi filozófia része a hátrányos helyzetű tanulók számára az esélyadás. Az érettségi után a felsőoktatásban valamilyen ok miatt tovább nem tanuló diákok számára a külföldi gyakorlati lehetőségek is az esélyadás egyik formáját jelentik.

A szakgimnázium partnere a projektben az English 2000 School of English (Bournemouth) volt, mely intézménnyel a második sikeres Erasmus+ projektet bonyolítottuk le. Partnerintézményünk kulcsfontosságú szerepet játszott a projekt zökkenőmentes megvalósításában, a két iskola projektmenedzsment csapata között pedig kiváló szakmai és emberi kapcsolatok alakultak ki.

A projekt két részből állt. Az egyhetes, az English 2000-nél lebonyolított szakmai és nyelvi felkészítést 12 hetes szállodai szakmai gyakorlat követte Bournemouth környéki szállodákban. A szállodákat a partner választotta ki, közösen meghatározott elvek mentén. A gyakorlat ideje alatt a tanulók munkáját az English 2000 felügyelte. Folyamatos volt a kapcsolattartás az English 2000 és iskolánk, valamint a gyakorlóhelyek, a tanulók, és iskolánk között. A tanulókat kísérő tanár kísérte, aki egy hetet tartózkodott az Egyesült Királyságban. Az egy hét alatt a kísérő tanár segítette a tanulók beilleszkedését, kapcsolatokat épített a szállodai gyakorló helyekkel, és órákat látogatott az English 2000-nél.

A projekt fő céljai a következők voltak: munkatapasztalat szerzése, a tanulók szakmai ismereteinek bővítése a szálloda és vendéglátás területén, a tantervben előírt összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése, a szakmai készségek fejlesztése, az angol nyelvi kompetenciák erősítése. Járulékos célok voltak: más országok kultúrájának megismerése, referenciaszerzés a felnőttkori mobilitáshoz, a partnerintézmények kapcsolatainak elmélyítése. A külföldi gyakorlati lehetőség a tanulók számára hatalmas motiváló erőt jelentett.

A gyakorlat végére minden kitűzött cél teljesült. A tanulók szakmai tapasztalatokat szereztek, megtanultak csapatban dolgozni, megtanulták a pontos és fegyelmezett munkavégzést. A megszerzett tapasztalatok és élmények talán a vártnál is jobban befolyásolták gondolkodásmódjuk fejlődését. A legfontosabbnak ezek közül a más kultúrák elfogadását tartjuk. Tanulóink különböző nemzetiségű munkatársakkal dolgoztak együtt. A szóbeli beszámolók alkalmával örömmel hallottuk, hogy megtanulták elfogadni és tisztelni a számukra addig idegennek tűnő kultúrákat, jó munkatársi kapcsolatokat alakítottak ki.

Az eredeti várakozásokat leginkább az az élményanyag és tapasztalat haladta meg, amit a tanulók a gyakorlat ideje alatt szereztek. Munkakapcsolatokat alakítottak ki, barátságokat kötöttek, melyeket a további életük során fel tudnak használni. A gondolkodásban, a viselkedéskultúrában bekövetkezett változás a külföldi szakmai gyakorlat legfontosabb hosszú távú eredménye. Ezen kívül az intézmény a projekt során szerzett tapasztalatait felhasználja oktató, nevelő munkájában. A projekt regionális hatása, hogy a magasabb szinten képzett, munkaerőpiacra kikerülő fiatalok nagyobb érték létrehozására képesek.