Szakmai látogatás és továbbképzés Európában az innovatív szakképzésért

Projekt szerződésszáma: 2022-1-HU01-KA122-VET-000076891

Projekt időtartama: 2022.09.01. – 2023.09.30.

A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának pénzügyi támogatásával valósul meg, támogatási összeg 21 451 euró.

A projekt bemutatása:

Háttér: A Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium célja, hogy támogassa munkatársai folyamatos fejlődését mind módszertanilag, mind szakmailag, azért hogy az intézményben tanuló diákok számára naprakész tudást tudjon átadni, és az ismeretátadás formája is a mai kor kihívásainak megfelelő legyen, illeszkedve a mai fiatal generáció elvárásaihoz.

Két tanítási nyelvű technikumként is kiemelten fontos, hogy kollégáink idegen nyelvi környezetben szerezzenek tapasztalatot nyelvi, módszertani és kulturális területeken. Az Európai Unió részeként fontos az interkulturális környezetben történő tapasztalatszerzés, a legújabb trendek megismerése, annak a tanulmányozása, hogy más európai országban hogyan reagálnak az iskolákat érintő jelenlegi kihívásokra, mint például a hagyományostól eltérő munkaszervezési formák alkalmazása, digitalizáció az oktatásban, konfliktuskezelés.

A projektben már sikeresen működő finn, olasz, spanyol jó gyakorlatok megismerését, átvételét tervezzük, mely kiváló lehetőséget kínál pedagógusaink munkájának fejlesztéséhez.

Célkitűzések: A projektmegvalósítás során egyrészt intézményünk vezetőinek, szakképzésért felelős munkatársainak, oktatóinak szakmai, digitális és módszertani fejlesztését szeretnénk megvalósítani a következő területeken: korszerű, rendszerszemléletű intézményvezetői eszközök, szervezet-fejlesztési technikák, minőségbiztosítási módszerek és eszközök, képzések szervezése, dokumentálása, digitális eszközök, tananyagok használata, külső gyakorlatok szervezése, nyomon követése, értékelése, a munka világával történő együttműködés gyakorlatai, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása.

Másrészt a projekt segítségével iskolánk oktatóinak szakmai, módszertani fejlődését szeretnénk támogatni a következő területeken: idegen nyelv tanulása és tanítása, modern tanulásszervezési formák, hatékony stressz-, és konfliktuskezelési módszerek, sikeres kommunikációs technikák az oktatásban.

Megvalósítás: A projektben kétféle tevékenység megvalósítását tervezzük:

I. 2023 tavaszán egyhetes, hat fős szakmai látogatást tervezünk a délkelet-finnországi Esedu szakképző iskolába. Résztvevői intézményünk vezetői, szakképzésért felelős munkatársai, oktatói.

A látogatás témája: A turizmus-vendéglátás és gazdálkodás és menedzsment ágazati képzések innovációinak tanulmányozása a finn szakképzésben, majd a megszerzett ismeretek integrálása a hazai gyakorlatba.

II. 2023 nyarán 5 oktatónk számára 5 különböző, egyhetes, illetve a bécsi út esetén kéthetes külföldi továbbképzést tervezünk megvalósítani, majd a megszerzett ismereteket beépíteni iskolánk szakmai munkájába.

A kurzusok helyszíne és témája:

  1. Bécs, Ausztria: németnyelv-tanári továbbképzés
  2. Bologna, Olaszország: A nem formális oktatás tanítási módszerei és stratégiái
  3. Palermo, Olaszország: Stressz- és konfliktuskezelés
  4. Palermo, Olaszország: Hatékony kommunikációs és előadói készségek
  5. Puerto de la Cruz, Tenerife, Spanyolország: spanyolnyelv-tanári továbbképzés

Eredmények: A vezetőség iskolánk működését nagyobb hatékonysággal szervezi, gyorsan, eredményesen tudnak reagálni a szakképzést érintő aktuális igényekre. Munkájukban erősödik a folyamatos megújulás, innovatív munka, hatékony kommunikáció. Kollégáink szakmai, módszertani tárháza megújul, igazodik a kor elvárásaihoz. Iskolánk innovatív tanulási környezetet biztosít, ahol a csoportkohézió, csoportdinamika, a kollabor tevékenységek, együttműködés során a tanulás élmény, egyéni tapasztalat, kreatív, önálló gondolkodást feltételez és igényel. A modern, jó hangulatú tanulási környezetben jobban fejlődnek a diákok képességei, amely ösztönzően hat a diákok belső motivációjára, mindez javuló eredményekben mérhető a tanulók, az iskola tekintetében. A diákok személyisége fejlődik, érzékenyebbé válnak egymás gyengeségeinek elfogadására, támogatására. Az intézmény hatékonyabban tudja felkészíteni a diákokat a munkaerő-piaci elvárásoknak, hisz képesek lesznek csapatban dolgozni, könnyebben alkalmazkodni.

Kategória: