Tájékoztatás a Békéscsabai Szakképzési Centrum tanulói számára

Tisztelt Tanulóink!

Magyarország Miniszterelnöke 2020.03.16-án, hétfőtől új oktatási munkarendet helyezett kilátásba! Jövőhéttől a diákok nem látogathatják az iskolát, s ezzel párhuzamosan a digitális technológiát segítségül hívva on-line módon valósítjuk meg a távtanítást. Valamennyi tananyag elérhetővé válik, s a diákok otthonában fellelhető tankönyvek is remekül használhatók - természetesen kiegészülve az intézmény által nyújtott útmutatás mellett. A miniszterelnöki ígéret szerint sem az év vége, sem a megszervezésre kerülő érettségi és szakmai vizsgák nincsenek veszélyben!
A kormány a mai napon határozatot adott ki (Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről), mely alapján értesülhetünk a konkrét lépésekről.
Kérem Önöket, hogy kövessék Magyarország Kormánya és az Operatív Törzs tájékoztatóját! Az intézményt érintő legfontosabb ismeretközlési platform az iskola weboldala, pontosabban a www.bszc.hu, valamint az oldalról linkelhető tagiskolai weblapok!

Teendők kollégisták számára –
A Békéscsabai Szakképzési Centrum VALAMENNYI KOLLÉGIUMA a hétvégén a következő időpontokban várja azon diákok és/vagy szüleik személyes megjelenését, akik a kollégiumból tankönyveiket, eszközeiket, ruházatukat... stb. otthonukba kívánják vinni. A tankönyvek és iskolai felszerelés hazavitele kötelező! 2020.03.14. (szombat) 13.00 - 20.00 között, 2020.03.15. (vasárnap) 08.00-20.00 között. 2020. március 16-tól a kormányrendelet értelmében diákot nem lesz lehetőségünk az iskola épületeibe beengedni, minek köszönhetően a kollégiumokba sem. A kollégiumi kérdésekkel kapcsolatosan kérem hívják Rotics József koordinációért felelős kollégánkat!

Teendők a Békéscsabai Szakképzési Centrum tagiskoláiba járó diákok számára –
Intézményünk vezetői stábja feszített munkában készíti elő annak lehetőségét, hogy mihamarabb elérhetővé váljanak azok a digitális platformok, melyek segítségével a nappali és felnőttoktatás rendszerében tanulók egyaránt hozzáférhessenek a tanáraink, szakoktatóink által készített tananyagokhoz, ismeretanyaghoz.
Jelenleg kidolgozás alatt áll az a digitális felület, mely a lehető legérthetőbben valamennyiük számára könnyed elérést biztosíthat. A munkálatok folyamatosak, ezért kérem, hogy a legfrissebb információkat követve értesüljenek aktualitásainkról a www.bszc.hu weboldalon.
Tagiskoláink 2020. március 15-én 08.00 – 20.00 között rendkívüli nyitva tartással biztosítják annak lehetőségét, hogy az épületben hagyott – jellemzően a diákok saját szekrényében – könyveket, tanulási segédanyagokat mindenki hazavigye. A közeljövőben ez az utolsó lehetőség, hogy diákjaink belépjenek az épületbe, később csak a tagiskola igazgató külön engedélyével a szülő számára lehetséges a bejutás.
Felhívjuk diákjaink figyelmét, hogy távoktatás nyújtotta otthontartózkodás szabadabb keretet biztosít a tudásanyag elsajátítására, azonban az intézményi számonkérés rendszer ugyan rendhagyó formában, de eszközölve lesz. Kérjük a kedves Szülőket, hogy a segítsék és biztassák gyermekeiket az intézmény által kiadott feladatok elvégzésére és a tudásanyag megtanulására.
Intézményünk mobilitási tervei is átstrukturálásra kerülnek a jövőt illetően. Azon tanulók, akik érintettek a két hetes külföldi nyelvi kurzusban, sajnos az idei évben nem tudnak elutazni, a program egy évvel elhalasztásra kerül. Az ERASMUS+ programban résztvevő diákok külföldi szakmai gyakorlatát is átszervezzük, későbbi időpontban lesz lehetőségük részt venni azokon.
Az ERASMUS+ programban jelenleg külföldön tartózkodó diákjaink mihamarabbi hazahozataláról intézkedtünk, melynek utazási többletköltségét a Békéscsabai SZC magára vállalja. A legtöbb diákot már sikerült hazautaztatnunk, a kint tartózkodó tanulókkal és szüleikkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.

Az előttünk álló időszak soha nem látott feladatok elé állítják Magyarország valamennyi állampolgárát. Kérem Ön is legyen segítségünkre, hogy mihamarabb túllendülhessünk a koronavírus által kialakult helyzeten.

Hamarosan friss információkkal jelentkezünk!