Tájékoztató a tankönyvrendelésről és a tankönyvtámogatás igényléséről

Tisztelt Szülő!

A 2017/18-es tanévre vonatkozóan a tankönyvrendelés menete és a tankönyvtámogatások igénylésének rendje is némileg megváltozott. Ezért kérem, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa el!

A megrendelőlap kitöltése:

Az iskola összeállította a tanévben szükséges tankönyvek listáját osztályonként ezen belül tanulócsoportonként. A listák elérhetőek az oldal alján található linken (megrendelo_2017.pdf). Az iskola a tanuló számára csak azokat a könyveket rendeli meg, melyeket a megrendelőlapon a „kérem” oszlopban egyértelműen bejelölnek!

A „kifizetem” oszlopot csak az ingyenes jogosultságú tanulók esetében kell kitölteni, de csak akkor, ha a tanuló a megrendelt tankönyvet meg kívánja vásárolni. Ellenkező esetben a jogosult tanuló az iskolai könyvtárból kap használt vagy tartós (új) tankönyvet, de azt a tanév végén vissza kell adnia.

A kitöltött és aláírt megrendelőlapot –kérjük– jutassa vissza az iskolába az osztályfőnöknek a tavaszi szünet utáni első tanítási napon, de legkésőbb 2017. április 21-ig. Az ezután beérkező megrendeléseket nem tudjuk figyelembe venni. További rendelésre szeptember elején a pótrendelési időszakban lesz lehetőség, de ezek a könyvek várhatóan csak október végére érkeznek majd meg az iskolába.

A tanév eleji visszárú lehetősége megszűnt. A megrendelt és leszállított könyveket ki kell fizetni. Ezért figyelmesen nézze át a gyermekének szükséges könyvek listáját. Ha ezek közül bármelyikre, bármilyen okból nincs szüksége (pl. van már belőle példánya), akkor azt ne rendelje meg!

A tankönyveket szeptember elején az iskolában lehet majd átvenni, ide érkeznek meg majd a számlák és a csekkek is. Továbbra is lehet majd fizetni átutalással, illetve iskolakezdési utalvánnyal (a békéscsabai főpostán). Néhány könyvet a tankönyvkiadóktól közvetlenül kell megrendelnünk, ezeket csak az iskolában lehet kifizetni, szeptember elején készpénzben.

Rászorultsági alapon ingyenesség:

Ebben a tanévben is lehetőség van, az arra jogosultaknak normatív tankönyvtámogatás igénylésére. A TÁMOGATÁST IGÉNYELNI KELL. Az igénylőlap beszerezhető az iskolában, a fénymásoló szobában, vagy letölthető a lenti linken (igenylolap_2017.pdf). A korábbi évek génylőlapjai és igazolásai nem érvényesek.

Normatív támogatásra az a tanuló jogosult, akire az igénylőlap a)–f) pontjában leírt feltételek közül valamelyik teljesül. A jogosultságot megfelelő dokumentumokkal igazolni kell.

Az igénylőlap és az igazoló okmányok leadásának határideje 2017. május 19. A határidő elmulasztása jogvesztő, vagyis akkor sem kaphatja meg a támogatást, ha egyébként jogosult lenne rá. Kivéve, ha az igényjogosultság feltételei később következnek be (pl. harmadik gyermek születése várható). Ebben az esetben az igénylőlap bekeretezett részét kell kitölteni, és az igazolást a bekövetkezés után 15 napon belül, de legkésőbb 2017. október 1-ig kell benyújtani.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy ha a tanuló jogosultsága a tanév közben bármilyen okból megváltozik, akkor azt 15 napon belül az iskolával közölnie kell!

Békéscsaba, 2017. április 10.

Paláncz György
igazgató