Beiskolázás

0606 Gazdálkodás menedzsment – pénzügyi-számviteli ügyintéző

Nyelvi előkészítő évfolyam, két tanítási nyelvű képzés – angol

Felvétel: hozott pontok+központi felvételi

Az első év egy nyelvi előkészítő év, a két tanítási nyelvű képzés megalapozására, ekkor az osztály 9.kny elnevezés alatt működik, majd a következő évben térnek rá a 9. évfolyam tananyagának elsajátítására.

A két tanítási nyelvű képzés azt jelenti, hogy az angol nyelvet is emelt óraszámban tanulják, és ezen kívül minden tanévben 2 tantárgyat angol nyelven tanulnak a diákok.

0605 Turizmus és vendéglátás – turisztikai technikus – turisztikai szervező

Nyelvi előkészítő évfolyam, két tanítási nyelvű képzés – német

Felvétel: hozott pontok

Ennek a képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással kapcsolatban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa a német nyelv minél magasabb szintű elsajátítását, és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását.  

Az első évben (nyelvi előkészítő évfolyam) heti 18 órában foglalkoznak az idegen nyelv tanulásával.

Ezt követően a 9. és a 10. évfolyamon ágazati alapozó képzés folyik.

0604 Turizmus és vendéglátás – turisztikai technikus – turisztikai szervező

Nyelvi előkészítő évfolyam, két tanítási nyelvű képzés – angol

Felvétel: hozott pontok+központi felvételi

Speciális képzés, melyre elsősorban azokat a tanulókat várjuk, akik már most érdeklődnek a turizmus iránt, el tudják képzelni magukat utazási irodában, rendezvényszervezőként vagy szállodába, akár szálloda igazgatóként. Bátran kommunikálnak, nyitottak, jó a nyelvérzékük és motiváltak új ismeretek megszerzésében.

Az első évben (nyelvi előkészítő évfolyam) heti 18 órában foglalkoznak az idegen nyelv tanulásával.

0603 Gazdálkodás menedzsment – vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Magyar nyelvű képzés

Felvétel: hozott pontok+központi felvételi

A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

Oldalak